Bijna alles wat U moet weten over Drones | Drone regelgeving | voor Drone operators

Verhuur of inhuur van RT apparatuur, antenne en een RT operator inclusief vluchtaanvragen OHD en vliegplan FSC voor CTR's is bij ons ook mogelijk.


Drone NO FLY ZONE kaart van Nederland !

Screenshot van https://aeret.kaartviewer.nl/


Regelgeving Drones. Tabel verschillen recreatie / beroeps.


Wanneer is Radiotelefonie verplicht ?


Nieuwe procedures en drone regelgeving per

---------------------1 januari 2021----------------------

Dronevliegers - RPAS

Bij het gebruik van Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), ook wel Drones genoemd, maakt Nederland onderscheid tussen particulier/recreatief en beroepsmatig gebruik.

Particulier/Recreatief
Ook voor particulieren die met bepaalde drones vliegen, gelden regels. De drone moet bijvoorbeeld altijd voor de piloot zichtbaar zijn. En binnen aaneengesloten bebouwing mag niet gevlogen worden. Op het particulier/recreatief gebruik van RPA is de Regeling modelvliegen van toepassing. Uitgebreide informatie over waar het particulier/recreatief gebruik van drones aan moet voldoen, staat op de webpagina Modelvliegers, in de dronekaart van het Kadaster en bij Rijksoverheid.nl.

Beroepsmatig gebruik
Met beroepsmatig of zakelijk gebruik van RPAS wordt het gebruik met een economisch of bedrijfsmatig oogmerk bedoeld. Op het beroepsmatig gebruik zijn o.a. het Besluit met regels voor- en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van toepassing. Bedrijven of beroepspiloten mogen een RPA alleen gebruiken als ze een vergunning of ontheffing hebben van de ILT.

Vergunningen
Voor beroepsmatig gebruik verstrekt de ILT vergunningen voor:
de piloot:
- Vliegbewijs RPA-L

het toestel met grondstation:
- Bewijs van inschrijving in het luchtvaartregister (BVI);
- Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (S-BVL);

het bedrijf dat RPAS diensten aan derden aanbiedt:
- RPAS Operator Certificate (ROC);
- RPAS Operator Certificate - light (ROC-light);

de vliegschool:
- Registratie als RPAS vliegschool met de modules Theorie en Praktijk;

de organisatie die individuele technische keuringen verricht:
- Nationale bedrijfserkenning (individual design and construction assessment).

Verder blijven door de ILT aan buitenlandse RPAS operators, (piloten en systemen) verleende ontheffingen nodig.
Dit geldt ook voor speciale ontheffingen voor het gebruik van RPA met bijvoorbeeld een groter zichtbereik dan (Extended) Visual Line Of Sight.
Van dergelijke ontheffingen kan alleen sprake zijn bij een maatschappelijk belang en als tevoren aannemelijk is gemaakt dat de vlucht veilig kan worden uitgevoerd.
Vergunningaanvraag indienen? Kom eerst langs bij de ILT.
Er komt heel wat bij kijken om een vergunning voor het beroepsmatig vliegen te krijgen (ROC of ROC-Light).


 

Copyright © 2010 ifly4you.nl | AirFranz.nl